पावर

को-जनरेशन प्रकल्पाचे मुख्य तपशील

क्र. तपशील मूल्य
१ बॉयलर बसवण्याची संख्या१ 
२ बॉयलरची क्षमता (एमसीआर)१०० टीपीएच
३ बॉयलर आउटलेट प्रवाह मापदंड८७ ata  ५१५  ±  डिग्री.C
४ बॉयलर सीझन आणि ऑफ सीझनसाठी वापरलेली इंधनेसाखर कारखान्यातील बागासे, डिस्टिलरी ईटीपी पासून बायोगॅस, ऊस कचरा
५ टर्बो जनरेटर बसवण्याची संख्या१ 
टर्बो जनरेटरचे प्रकार आणि क्षमता१ X १८ मेगावॅट एक्सट्रॅक्शन कम कंडेन्सिंग
७ सकल वीज निर्मिती-
गळीत हंगाम (किलोवॅट)१८०००
९ ऑफ सीझन (किलोवॅट)१८०००
१० साखर कारखान्याला शक्ती-
११ गळीत हंगाम (किलोवॅट)४०००
१२ ऑफ सीझन (किलोवॅट)३००
१३ डिस्टिलरीला शक्ती-
१४ गळीत हंगाम (किलोवॅट)३००
१५ ऑफ सीझन (किलोवॅट)५००
१६ प्रोजेक्ट कमिशनिंग२१ मे 2010
१७ परतावा कालावधी४.२ वर्षे

Made with ‌

Landing Page Software